Виготовлення деталей на токарних верстатах автоматах

Обробку поверхонь деталей на універсальних токарних верстатах виконують послідовно кількома інструментами, встановленими в різцетримачі і задній бабці. Число встановлених інструментів невелике. Підвід і відвід інструментів, переключення та інші допоміжні рухи здійснюються робітником вручну. Одночасні обробка поверхонь потребує великих зусиль. Ручні прийоми знижують продуктивність верстата. При роботі на універсальному верстаті всі холості ходи і частину робочих переміщень інструменту виконують вручну. Токарно-револьверні верстати за рахунок наявності на них револьверної головки і супорта з кількома інструментами дозволяють багатоінструментальну одночасну обробку кількох поверхонь. Це дає можливість зменшити допоміжний час, але число ручних прийомів залишається великим. Таким чином у токарних і токарно-револьверних верстатах механізована лише подача інструмента, а решта прийомів виконуються вручну.
Токарні автомати і напівавтомати, на відміну від токарних і токарно-револьверних верстатів, мають автоматизований цикл роботи, тобто ходи і допоміжні рухи автоматизовані і можуть частково суміщатися. Внаслідок автоматизації циклу роботи токарні автомати і напівавтомати мають високу продуктивність. Тому вони вигідні в застосуванні у серійному та масовому виробництві. Шестишпіндельний токарний автомат 1Б240-6К має поздовжній супорт з шістьма позиціями і шість поперечних супортів, тобто шість позицій одночасної обробки кількох поверхонь. Універсальні автомати і напівавтомати призначені для обробки деталей складної форми і виконання великого числа переходів. При переході на обробку нової заготовки переналадка універсальних автоматів і напівавтоматів здійснюється без переробок основних вузлів і полягає лише в заміні кулачків, державок та ріжучих інструментів.
Автомати поздовжнього точіння призначені для виготовлення деталей із холоднотягнутого каліброваного прутка з різноманітних матеріалів. Вони забезпечують одержання деталей високого класу точності. Для збереження точності автоматів поздовжнього точіння не рекомендується виконувати на них грубі роботи. Схема роботи автомата поздовжнього точіння приведена на мал. 1.1. Відмінною особливістю їх роботи є те, що пруток 1, крім обертання разом з шпиндельною бабкою 7 має поступальний рух Sпр. Супорти з різцями розміщені віялоподібно відносно прутка. Верхні супорти з різцями 4,6,8 мають поперечні переміщення Sпоп , а горизонтальні 3,11, розміщені на балансирі 12 – гойдальні рухи навколо осі 13 від кулачка 2 розподільного валу. Зона різання різців знаходиться близько до люнету 5, який є опорою оброблювальної заготовки. Згинальний момент при цьому є дуже невеликим, тому на автоматах можна обробляти деталі з високим степенем точності при значній довжині. Штовхач 9 з допомогою вантажу 10 утримує пруток притиснутим до відрізного різця після відрізки деталі при відході шестишпиндельної бабки 7 назад.
рис. 1.1
Технічні характеристики автоматів повздовжнього точіння

1Б10П1Б10П 1А12П1А12П
Найбільший діаметр прутка, мм
Найбільша довжина обробки, мм
Діапазон частот обертання об/хв.
Найбільший діаметр різьби, мм
Токарно-револьверні автомати призначені для виготовлення деталей із каліброваного матеріалу ( круглого, квадратного або шестигранного). При обладнанні автоматів завантажувальними пристроями можлива обробка штучних заготовок.
Крім обробки заготовок точінням і свердлінням на токарно-револьверних автоматах можна нарізати внутрішні чи зовнішні різьби, проточувати конічні поверхні, прорізати шліци і фрезерувати. Для виконання цих операцій необхідні спеціальні пристрої і відповідна наладка.
Небажано використовувати гарячекатаний матеріал, що приводить до низької точності і більш швидкого зношування подаючих і зажимних механізмів.
Принципова схема роботи автомата зображена на мал. 1.2.